Ahmet Özhan Full Albümleri

Ahmet Özhan Full Albümleri

İndirme Linki: http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

Dev Seri Albüm Arşivim : http://www.redbunker.net/users/KO-songsli

Ahmet Özhan – Ateşi Aşk I Şehnaz Muhayyer

1. Ahmet Özhan – Allah diyelim dâim-Selahaddin Demirtaƒ (3:32)
2. Ahmet Özhan – Bana bu ten gerekmez-Hafız Sadettin Kaynak (4:44)
3. Ahmet Özhan – Cemâlin hüsnüne-Hüseyin Sebilci-Muhayyer ÿlahi (4:03)
4. Ahmet Özhan – Düƒeli bu aƒkın eline-Dede Efn.-Durmaz yanar vücudum-Zekâ (4:20)
5. Ahmet Özhan – Gubâr-ı pâyine almam-ÿzzettin Hümâyi Elçioºlu (2:45)
6. Ahmet Özhan – Hak ƒerleri hayreyler-Selahaddin Demirtaƒ (3:00)
7. Ahmet Özhan – Kerim Allah-Dede Efn. (3:01)
8. Ahmet Özhan – Lâ mevcude illâ Hu-xehzâde Mehmet Seyfeddin Efn. (5:00)
9. Ahmet Özhan – Muhayyer Geçiƒ Taksimi-Ud Bülent selçuk (1:43)
10. Ahmet Özhan – Muhayyer kürdi Geçiƒ Taksimi-Kemençe Sertaç Tezeren (1:12)
11. Ahmet Özhan – Toprakta yatacak teni (4:15)
12. Ahmet Özhan – Yürük değirmenler gibi-Dede Efn. (5:37)
13. Ahmet Özhan – Zâhid bie ta’n eyleme-Selahaddin Demirtaƒ-Acep hayran oldu (6:13)
14. Ahmet Özhan – xehnâz Tanbur taksimi-Özata Ayan (2:08)
15. Ahmet Özhan – xuride vü ƒeyda kılan-Zekâi Dede-Muhayyer ilahi (4:35)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Ateşi Aşk II Suzidil-Neva

1. Ahmet Özhan – Bir ismi Mustafa-Savt-Nevâ (3:42)
2. Ahmet Özhan – Cân ellerinden gelmiƒem-Bir tahta yaratmıƒsın-Muallim ÿsm (7:52)
3. Ahmet Özhan – Ey padiƒah-ı lemyezel-Selahaddin Demirtaƒ-Suzidil Cumhur ÿ (4:20)
4. Ahmet Özhan – Gördükta o rûy üstüne-Hacı Hâƒim Bey-Yürük semai (5:49)
5. Ahmet Özhan – Hâlet ile-Eyyûbi Mehmet Efn.-Nevâ (3:45)
6. Ahmet Özhan – N’oldu bu gönlüm-Nevâ (2:33)
7. Ahmet Özhan – Nevâ Geçiƒ Taksimi-Kanun Gökhan Çaºlı (1:58)
8. Ahmet Özhan – Suzidil Tanbur taksimi-Özata Ayan (2:17)
9. Ahmet Özhan – Vakti seherde-Hafız Post-Nevâ (3:22)
10. Ahmet Özhan – Yüce sultanım-Zekâi Dede Efn- (2:46)
11. Ahmet Özhan – Âteƒ ne zened–Selahaddin Demirtaƒ-Durman yanalım (3:21)
12. Ahmet Özhan – xeha bu benliºi-Râsim efn. (5:52)
13. Ahmet Özhan – ÿsteyen yarin-

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Ateşi Aşk III Bekta i Nefesleri

1. Ahmet Özhan – Bak vech-i yare ya Hây-Cüneyt Kosal-Aynayı tuttum yüzüme (5:27)
2. Ahmet Özhan – Bülbül olsam-Hüseyni Nefes (3:31)
3. Ahmet Özhan – Dün gece Seyrim içinde-Hüseyni Nefes (2:30)
4. Ahmet Özhan – Güzel aƒık cevrimizi-Hüseyin Sebilci (4:09)
5. Ahmet Özhan – Hakdır Allah’ım- (3:34)
6. Ahmet Özhan – Hicaz Kanun Geçiƒ Taksimi (2:11)
7. Ahmet Özhan – Hüseyni Ney Taksimi
8. Ahmet Özhan – Nev’eser Kemençe taksimi
9. Ahmet Özhan – Safa geldin-Hicaz nefes
10. Ahmet Özhan – Seyrimde bir ƒehre vardım-Ahmet Hatipoºlu
11. Ahmet Özhan – Vücudum ƒehrini-Hüseyni Nefes
12. Ahmet Özhan – Âlem yüzüne saldı ziya- xeyh Hüseyin Baba
13. Ahmet Özhan – Önüme bir cebel düƒtü-Hicazi-uƒƒak nefes
14. Ahmet Özhan – xükür bizi bu meydane
15. Ahmet Özhan – ÿksir-i âzamdır-Hüseyni Nefes

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Ateşi Aşk IV Hicaz-Nikriz

1. Ahmet Özhan – aƒıklar sadıklar-Zekâizâde Hafız Ahmet Irsoy-Nim Hafif (3:36)
2. Ahmet Özhan – Esmâ-i ilâhiyyede-Devr-i Hindi (3:26)
3. Ahmet Özhan – Ey alemlerin ƒâhı-Dede Efn.-Düyek (3:58)
4. Ahmet Özhan – Ey aƒıkan ey aƒıkan-Cüneyd Kosal-Sofyan (2:55)
5. Ahmet Özhan – Ey garip bülbül-xeyh Ali xir ü Gani Dede-Düyek (4:31)
6. Ahmet Özhan – Gelin gidelim-Dede Efn.-Sofyan-Ey aƒıkan xeyh mes’ud Efn. (6:03)
7. Ahmet Özhan – Hak bir gönül verdi bana-ahmed Hatipoºlu-Sofyan (3:40)
8. Ahmet Özhan – Hicaz Ara Taksim-Rebab M. Refik Kaya (1:14)
9. Ahmet Özhan – Hiç bulunmaz akranı-xeyh Hüsnü Efn.-Nim sofyan (5:45)
10. Ahmet Özhan – Mestâne-i aƒıkam-Zekâi Dede-Düyek (3:01)
11. Ahmet Özhan – Nikriz Ara Taksimi-Kanun Gökhan Çaºlı (1:47)
12. Ahmet Özhan – Nikriz Geçiƒ Taksimi- Ud Sedat Baƒar (2:08)
13. Ahmet Özhan – Rûy-i siyahım-xeyh ahmed muhtar Efn.-Sofyan (3:07)
14. Ahmet Özhan – taksim (1:01)
15. Ahmet Özhan – Ya Resullallah bize gör n’tti-xikârizâde xeyh Hacı Ahmet E (3:49)
16. Ahmet Özhan – Ya Resullallah cemâlin-Düyek (4:59)
17. Ahmet Özhan – Çün doºup tuttu cihan-Sofyan
18. Ahmet Özhan – ÿstediºimi buldum-Muammer Dede-Evfer

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Ateşi Aşk V – Huseyni-Evi

1. Ahmet Özhan – Benim maksudun alemde-Zekâi Dede-Ferahnâk ilâhi-Düyek (3:01)
2. Ahmet Özhan – Bi Sultan er-Rifâi-Nim Sofyan (4:53)
3. Ahmet Özhan – Canım kurban olsun senin yoluna-Muzaffer Ozak-Sofyan (5:18)
4. Ahmet Özhan – Ehl-i Hakka sıdk ile-Hüseyin Sebilci-Düyek (2:43)
5. Ahmet Özhan – Eviç Taksim-Ud Sedat baƒar (1:52)
6. Ahmet Özhan – Ey risâlet tahtını-Sofyan (2:39)
7. Ahmet Özhan – Gel gel yanalım-Sofyan (1:14)
8. Ahmet Özhan – Hayı benim bunca geçen ömrüme-Sofyan (4:19)
9. Ahmet Özhan – Hüseyni Taksim-Rebab M. Refik Kaya (2:11)
10. Ahmet Özhan – Mevlâm senin aƒıkların-Sofyan (2:04)
11. Ahmet Özhan – Oldum elem-i cürm ile-Hafız xevket efn-Sofyan (4:08)
12. Ahmet Özhan – Ravzana çün yüz süren-Lâtif Aºa-Evsat (3:39)
13. Ahmet Özhan – Tedbirini terk eyle-Sofyan (7:04)
14. Ahmet Özhan – Tehi sanman siz beni-Sofyan (2:27)
15. Ahmet Özhan – Varsam bir amile sorsam-Balat xeyhi Sünbüli Kemal Efn.-Dev (3:11)
16. Ahmet Özhan – Zâhit bize tan eyleme-Sofyan (5:25)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Bak Yeşil Yeşil

1. Ahmet Özhan – At Kadehi Elinden (3:43)
2. Ahmet Özhan – Bak Yeşil Yeşil (4:33)
3. Ahmet Özhan – Bir Dünya Yarattım (2:39)
4. Ahmet Özhan – Bitmez Tükenmez Bu Dert (4:12)
5. Ahmet Özhan – Bu Son Olsun (3:30)
6. Ahmet Özhan – Dertli (4:38)
7. Ahmet Özhan – Karlı Bir Kış Günü (4:46)
8. Ahmet Özhan – Tel Tel Döküldü Zaman (4:07)
9. Ahmet Özhan – Tesaduf (4:09)
10. Ahmet Özhan – Ölünceye Kadar (3:52)
11. Ahmet Özhan – İnan (4:07)
12. Ahmet Özhan – İçimde Kim Var (3:17)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Güneşin battığı Yerde

1. Ahmet Özhan – Esmer Ona Derler (3:12)
2. Ahmet Özhan – Güneşin Battıgı Yerde (4:44)
3. Ahmet Özhan – Her Halinle Her Şeyinle Güzelsin (3:26)
4. Ahmet Özhan – Keman Taksimi (2:59)
5. Ahmet Özhan – Kıymetini Bil (4:28)
6. Ahmet Özhan – Mihrabım Diyerek (3:58)
7. Ahmet Özhan – Sen Gençliğimin Katilisin (3:23)
8. Ahmet Özhan – Sen Gül (3:38)
9. Ahmet Özhan – Yanakların Çiçektir (3:29)
10. Ahmet Özhan – Yasak Aşk (4:44)
11. Ahmet Özhan – Zaman Akıp Gider (5:53)
12. Ahmet Özhan – Zeytin Gözlüm (3:03)
13. Ahmet Özhan – Çekemezler Sevgimizi (3:22)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Hüzünlü Gurbet [2005]

1. Ahmet Özhan – Avera Gönül (4:38)
2. Ahmet Özhan – Ay Yüzlü (5:02)
3. Ahmet Özhan – Aşılmaz (4:33)
4. Ahmet Özhan – Biz Güzeliz Sende Güzelleş (2:39)
5. Ahmet Özhan – Gönlümün Gülü (3:02)
6. Ahmet Özhan – Her Şey Sen’den (4:04)
7. Ahmet Özhan – Hülyalarımdaki Dünya (4:26)
8. Ahmet Özhan – Hüzünlü Gurbet (5:35)
9. Ahmet Özhan – Millet Ruhu – ı (5:04)
10. Ahmet Özhan – Naat – ı (4:26)
11. Ahmet Özhan – Ravza İştiyakı (5:34)
12. Ahmet Özhan – Son Söz (0:09)
13. Ahmet Özhan – İnleyen Bir Nayım (3:12)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Mevlananın Dilinden [2005]

1. Ahmet Özhan – Aşksız İçenin Neş’esi Artmaz Burda (3:35)
2. Ahmet Özhan – Bahar Hasreti (3:41)
3. Ahmet Özhan – Biz Güzeliz Sende Güzelleş (2:39)
4. Ahmet Özhan – Can Bu Tenden Gitmedikçe (2:57)
5. Ahmet Özhan – Can Var Can İçinde (4:23)
6. Ahmet Özhan – Dili Kontrol Edebilmek (2:25)
7. Ahmet Özhan – Dilsiz Dudaksız Sözler (2:56)
8. Ahmet Özhan – Duy Varsa Gücün Eğer (3:33)
9. Ahmet Özhan – Gel (3:32)
10. Ahmet Özhan – Gülbahçelerinde (4:50)
11. Ahmet Özhan – Konuğum Bu Gece Sana (4:56)
12. Ahmet Özhan – Sevginle Ne Mümkün Beraber Uyumak (4:40)
13. Ahmet Özhan – Son Söz (0:09)
14. Ahmet Özhan – Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol (2:57)
15. Ahmet Özhan – İlkbahar (1:18)
16. Ahmet Özhan – Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım (4:14)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Ramazan İlahileri [2006]

1. Ahmet Özhan – Sure i Kadr,de (4:52)
2. Ahmet Özhan – Bayram Edelim (4:45)
3. Ahmet Özhan – Donandi Her Yer Kandiller Ile (3:04)
4. Ahmet Özhan – Elveda Hakk Emrini Ettik Eda (4:06)
5. Ahmet Özhan – Feyiz Dolu Demlerin (4:42)
6. Ahmet Özhan – Mü,minlerin Bayramidir (2:56)
7. Ahmet Özhan – Mübarek Ramazan Geldi (2:29)
8. Ahmet Özhan – Müjde Mü,minler Size (2:35)
9. Ahmet Özhan – N,oldu Bu Gönlüm (2:12)
10. Ahmet Özhan – Ney Taksimi Ezan (1:23)
11. Ahmet Özhan – Nur ile Doldu (2:14)
12. Ahmet Özhan – Saladir Mü,mine Gelsin (3:08)
13. Ahmet Özhan – Savmü Salatla $ad Oldu Diller (3:22)
14. Ahmet Özhan – Saye Saldi Ehl i Iman Üstüne (3:25)
15. Ahmet Özhan – Tevbe Edelim (2:33)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Rüya

1. Ahmet Özhan – Artık Bu Solan Bahçede (4:27)
2. Ahmet Özhan – Bak Yeşil Yeşil (4:34)
3. Ahmet Özhan – Bir Gönül Vardı Bende (3:28)
4. Ahmet Özhan – Biraz Kül Biraz Duman (4:40)
5. Ahmet Özhan – Elbet Bir Gün Buluşacağız (3:39)
6. Ahmet Özhan – Nar Tanem (4:16)
7. Ahmet Özhan – Rüya Gibi Uçan Yıllar (4:21)
8. Ahmet Özhan – Sarıyerli (2:41)
9. Ahmet Özhan – Seni Aşksız Bırakamam (5:11)
10. Ahmet Özhan – Sonbahar Vurgunu (3:24)
11. Ahmet Özhan – Yarab (3:18)
12. Ahmet Özhan – Yemin Ettim (3:45)
13. Ahmet Özhan – Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım (2:19)
14. Ahmet Özhan – İnan İnan Ki (4:27)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996

———————————————————–

Ahmet Özhan – Yüzyılın Şarkıları [2007]

1. Ahmet Özhan – Bakmiyor Cesm-i Siyah (3:59)
2. Ahmet Özhan – Ben Seni Unutmak Icin Sevmedim (3:59)
3. Ahmet Özhan – Dün Gece Mehtaba Dalip Seni Andim (4:31)
4. Ahmet Özhan – Enginden Yavas Yavas (3:36)
5. Ahmet Özhan – Eski Dostlar (3:09)
6. Ahmet Özhan – Hüzün Cicegim (5:10)
7. Ahmet Özhan – Hüzün (3:36)
8. Ahmet Özhan – Inleyen Nagmeler (2:52)
9. Ahmet Özhan – Kimseye Etmem Sikayayet (5:04)
10. Ahmet Özhan – Leyla Bir Özge Candir (2:58)
11. Ahmet Özhan – Nihansin Dideden (3:52)
12. Ahmet Özhan – Rüzgar Söylüyor (4:54)
13. Ahmet Özhan – Saclarin Tarumar (4:51)
14. Ahmet Özhan – Simdi Uzaklardasin (3:37)
15. Ahmet Özhan – Yalan (5:02)

http://www.redbunker.net/users/KO-songsli/5996